School Data

Bumuo ng custom report

Gusto mong makita kung paano gumaganap ang mga paaralan bilang isang gurpo? Gamit ang aming BAGONG Report Builder, maaari mong tingnan ang mga paaralan para sa iba’t ibang rehiyon sa buong Nevada. Kung gusto mo ng custom na ulat, mangyari ipaalam sa amin at kami ay bubuo ng isa para sainyo.

Please note: Our report builder is still under development. If you encounter inaccurate information, please help us improve our Report Builder by emailing us. Do you have a custom report that you would like us to build? Please send an email to info@opportunity180.org. When the report is ready, you will be notified via email.

Ang mga ulat at tool na ito ay binuo upang magbigay ng higit na konteksto at access sa kasalukuyang landscape ng edukasyon sa Nevada. Alam namin na ang ilan sa mga ulat na ito ay hindi na updated. Mangyaring bumalik. Ang mga updates ay coming soon.

 Overview

CCSD by the Numbers

View key metrics about Clark County School District (CCSD) schools.
View Report

Nevada by the Numbers

View key metrics about all Nevada public schools and see how they compare to other states.
View Report

Educational Landscape

CCSD FOCUS 2024

See the progress of the Clark County School District’s measure of success with its 5-year plan called FOCUS 2024.
Visit Focus 2024

State of Nevada

See how the New Nevada Plan, the plan for how schools are funded, is measuring on its goals. This tool is coming soon.
Coming Soon

School Quality Map

Inilalarawan ng mapang ito ang kalidad, lokasyon at pagpapatala ng mga pampublikong paaralan ng K-12 ng Nevada.
View Map

School Performance

Ihambing ang Mga Resulta ng ACT

Binibigyang-daan ng tool na ito na ihambing ang mga resulta ng pagiging handa sa kolehiyo sa ika-11 baitang sa ibang mga estado ng nangangasiwa ng pagsusulit ng ACT.
Ihambing ang mga Resulta

Ihambing ang Mga Resulta ng SBAC

Binibigyang-daan ng tool na ito na ihambing ang mga resulta ng SBAC sa ika-3 baitang sa ibang mga estado sa consortium.
Coming Soon