Opportunity180 - Great Schools. All Kids.
Opportunity180 - Great Schools. All Kids.
School Comparison Report | Sep. 23 2023
Select up to three schools to compare.
Schools must be of the same grade type (Example: All elementary)
Compare This School
Start Over
Print Help
Share This ReportProfile

School Comparison

Tungkol sa Tool na ito

Welcome to a smarter way to choose the perfect educational path for your student with Opportunity 180’s innovative school comparison feature! Easily make informed decisions about your student’s education by comparing up to three schools at the same grade level.

  • Effortless Comparison: Easily compare up to three schools within the same grade level (Example: only elementary schools).
  • Comprehensive Metrics: Explore vital school metrics, including star ratings, academic achievement, growth, English language proficiency, opportunity gaps, and student engagement.
  • Highlighting Excellence: Instantly spot the best rating in each category, showcased in vibrant blue.

Start Here!

Start your comparison by searching schools

Instructions

Step 1: Use the school search and look for schools near a location ideal for you and your student.

Step 1: Start a search

Step 2: Visit the school profile for more information. If you want to add a school to your comparison list, select “Compare This School” in the upper right-hand corner of the page.
You must find at least two schools to generate a comparison report. For the comparison report to generate, they must be of the same grade level (Example: elementary schools).

Step 2: Add a school

Step 3: Once a school has been added to your comparison list, it will appear at the top of the page. You can remove it at any time. You can also clear your entire comparison list by selecting “Start Over.” Add additional schools by returning to your initial search results. Don’t worry, the site will remember your selections, and you may visit any other pages during your research, returning to any school profile to continue your comparison.

Step 3: Added school

Step 4: When you are happy with your comparison choices, select “View Comparisons” to generate your comparison report.

Step 4: Generate a report

James Gibson Elementary School

Nearby Schools

Coral Academy Elementary School - Windmill (0.53 miles away)State Charter, Pre-K - 5
Barbara & Hank Greenspun Junior High School (0.95 miles away)District Zoned, Middle School
Estes M McDoniel Elementary School (0.98 miles away)District Zoned, Pre-K - 5

Mga detalye ng paaralan

Pagpapatala 488

The total number of students enrolled at a school.

Spend Per Pupil $10,829

The total amount of money spent per student that year. This number includes federal, state, and local funds, and includes grants and appropriations.

Ipinagkaloob na mga marka K-5
Paglipat 19%

The percentage of students who do not finish the school year at the same school they started.

Uri ng Paaralan District Zoned
  • District Zoned School - Your neighborhood public school, based on where the student lives. District Zoned Schools serve all students without restrictions.
  • Public Charter School - Schools of choice open to all students regardless of where they live. Charters operate without some of the regulations of district schools but are still held accountable to academic results and student achievement.
  • Public Magnet School - Schools that offer programs in specific focus areas, such as math, fine arts, science, or health. Entry to an elementary or middle school magnet program is interest-based.
  • Career and Technical Academies (CTA) - A type of Magnet School. Entry to a CTA program can be criteria, performance, and/or interest-based.
Mga kahalili na pangmatagalan 347

Substitute teachers that teach for more than ten days in a row in a school for the same teacher.

Populasyon ng mga mag-aaral

Mga nag-aaral ng wikang ingles (ELL) 6%

Students who speak a language other than English when they first enroll in school and receive support to grow and improve in English Language Arts.

Libre o pag-bawas sa presyo ng pagkain (FRL) 100%

Students who qualify for free or reduced lunch based on household income.

Espesyal na edukasyon (IEP) 15%

Students receiving special education services.

Puti 35%
Hispanik 35%
Two or more races 14%
Iba’t Ibang Lahi 8%
Asyano 3%
Pacific Islander 2%
In/AK Native 0%

School Performance

English Language Proficiency

Pakikipag-ugnayan ng mag-aaral

Pag-taas

Opportunity Gaps

Nakamit ng Akademya + Equity
Pag-taas
English Language Proficiency
Opportunity Gaps
Pakikipag-ugnayan ng mag-aaral

Ilan sa mga bata ng paaralang ito ang nasa o higit pa sa antas ng grado?

Ang nakamit na pang-akademiko ay ang sukat ng pagsusuri ng estado sa katapusan ng taon na tinatawag na Smarter Balanced test (SBAC). Sa antas ng pagmamarka simula isa hanggang apat. Ang mag-aaral ay makakatanggap ng tatlo para sa may kakayahan o apat para sa may mga pagsulong. Ito ay tinatawag din na “nasa antas ng grado” o “mas mataas pa sa antas ng grado.”

Overall Performance
Performance By Student Race/Ethnicity

Academic Achievement

Pangkalahatang Antas ng Grado 48%
District Average: 42%
Ingles sa Antas ng Grado 62%
District Average: 49%
Matematika sa Antas ng Grado 46%
District Average: 42%
Agham sa Antas ng Grado 0%
District Average: 23%
  = District Average

How many 3rd graders read on or above grade level?

Ang ika-tatlong baitang ay ang mahalagang taon upang masukat ang matagumpay na hinaharap ng mga bata. Ipinapakita ng data na ito na kapag ang bata na nasa ika-tatlong baitang ay hindi pa makabasa, mga apat na beses na malabong makapag-tapos ito ng hayskul.

3rd Grader Reading on Grade Level 51%
NSPF Points Earned
2022:
17/25
2021:
21/25
2017:
24/25
Decreased by 16% in 2022
Pangkalahatang Antas ng Grado
2022:
48%
2021:
55%
2017:
60%
Decreased by 7% in 2022
Matematika sa Antas ng Grado
2022:
46%
2021:
51%
2017:
56%
Decreased by 5% in 2022
English on Grade Level
2022:
62%
2021:
66%
2017:
64%
Decreased by 4% in 2022

Equity in education means personal or social circumstances do not impact achievement. This data shows students on or above grade level across the school's student population. Differences may suggest some student groups are not getting the support to succeed. Note: Subgroups that are less than 25 in the total number of students tested are not included here.

Matematika sa Antas ng Grado
Puti
32.5%
English Language Arts
Puti
45%
Science

Pag-taas

Ang pagtaas ay ang sukat ng:

  1. Median Growth Percentile (MGP): Ang MGP ang nagsasabi kung gaano kahusay ang paaralan sa pagsuporta sa pag-unlad ng mga mag-aaral kaysa noong isang taon.
  2. Adequate Growth Percentile (AGP): Ang AGP ang nagsasabi kung ilang mga mag-aaral ang mabilis ang pag-unlad upang mabilang sa antas ng grado sa loob ng tatlong taon.
Overall Performance
Performance By Student Race/Ethnicity

Gaano kabilis ang mga mag-aaral ng paaralang ito na maging mas mahusay sa Matematika?

Math Growth - MGP: 76%
Math Growth - AGP: 67%

Gaano kabilis ang mga mag-aaral ng paaralang ito na maging mas mahusay sa Pagbabasa?

English Language Arts Growth - MGP: 63%
English Language Arts Growth - AGP: 69%
NSPF Points Earned
2022:
30/35
2021:
32/35
2017:
29/35
Decreased by 5.7142857142857% in 2022

Equity in education means personal or social circumstances do not impact achievement. Differences may suggest some student groups are not getting the support to succeed.

Math AGP
Hispanik
44.00%
2+ Races
66.60%
Puti
49.20%
Math MGP
Hispanik
52.00%
2+ Races
62.50%
Puti
63.00%
English AGP
Hispanik
67.70%
2+ Races
66.60%
Puti
65.00%
English MGP
Hispanik
64.00%
2+ Races
73.50%
Puti
61.00%

Kamusta ang paaralang ito sa mga estudyante na nangangailangan ng dagdag na tulong upang matuto ng wikang Ingles?

English Language Proficiency 30%
District Average: 49%

Mga mag-aaral ay hindi na nangangailangan ng mga serbisyo para sa mga kasanayan sa wikang Ingles sa loob ng limang taon.

Opportunity Gaps

Opportunity Gaps is a measure of growth among students who were not on grade level on the state assessments the previous school year. This tells us the number of students who were not on grade level last year who are on track to be on grade level within three years (meeting their Adequate Growth Percentile benchmark in the current year).

Ilang mga mag-aaral na wala sa antas ng grado noong nakaraang taon ang nakamit ang basehan nila sa paglago sa Matematika?

Math 62%

Ng mga mag-aaral sa paaralang ito na wala sa antas ng grado noong nakaraang taon ang nasa tamang landas na mapunta sa antas ng grado sa loob ng tatlong taon.


Ilang mga mag-aaral na wala sa antas ng grado noong nakaraang taon ang nakamit ang basehan nila sa paglago sa Sining ng Wikang Ingles?

English Language Arts 66%

Ng mga mag-aaral sa paaralang ito na wala sa antas ng grado noong nakaraang taon ang nasa tamang landas na mapunta sa antas ng grado sa loob ng tatlong taon.


Tandaan: ang kategoryang ito ay gumagamit ng isa sa mga ginagamit sa pagsukat sa Kategorya ng Pag-taas, Adequate Growth Percentile, ngunit partikular na tinitignan ang mga kahaliling grupo ng mag-aaral na nangangailangan ng labis na suporta upang malipat ang hindi kasama sa antas ng grado sa pagiging kasama sa antas ng grado.

Pakikipag-ugnayan ng mag-aaral

A student that is absent 10% or more of the total days enrolled in a school will be identified as chronically absent. A student must be enrolled in a school for at least 91 days of the current school year to be included in this calculation.

Ilang mga mag-aaral sa paaralan ito ang matagal ng liban?

Chronic Absence 35%

How many students participated in Academic Learning Plans?

Academic Learning Plans 0%

School Climate

Ang NV-SCSEL ay nagtanong sa mga mag-aaral ng mga katanungan tungkol sa kapaligiran at kondisyon para sa mga natutunan sa kanilang paaralan na may apat na pangunahing mga kategorya:

Matuto nang higit pa tungkol sa klima ng paaralan

Susi
Pinaka paborable
Paborable
Kaunti ang pabor
Select a category to explore the results:
Pangkalahatan
Kakayahan sa Kultura at Pangwika
Ang mga relasyon
Kaligtasan sa emosyon
Ang kaligtasan pam pisikal

School Discipline

Nevada law requires each school to report incidents of disciplinary action by race and ethnicity
Walang data na nagpapahiwatig na ang paaralan ay hindi nag-ulat ng mga naitala na pagdidisiplina sa napiling kategorya.
Matuto nang higit pa tungkol sa klima ng paaralan

Go to Top